— Politidirektoratet har diskutert saken både med Justisdepartementet og Politiets utlendingsenhet. Vi ser med alvor på påstandene og Politidirektoratet er derfor tilfreds med at saken nå vil etterforskes av SEFO, sier politidirektør Ingelin Killengreen. SEFO er det særskilte etterforskningsorganet for politisaker.

Politiets utlendingsenhet (PU) har selv innledet undersøkelser omkring påstandene om sjikane av asylsøkere ønsker derfor ikke å kommentere saken.

— Før våre undersøkelser er avsluttet har vi valgt ikke å kommentere kritikken, sier politimester Knut Holen i PU. Han er imidlertid glad for at SEFO nå vil etterforske saken.