Tallene som begge selskaper sendte ut onsdag, viser at SAS klarte å holde stillingen i Norge med 3.839.100 passasjerer på innenriksrutene, mot 3.850.100 passasjerer i 2000. Den såkalte kabinfaktor gikk opp 2,4 prosent fordi SAS totalt sett brukte mindre kapasitet til å frakte disse passasjerene.

Braathens måtte registrere en passasjertilbakegang på 9,7 prosent på innenriksrutene – fra 5.264.000 passasjerer i 2000 til 4.752.000 passasjerer i fjor. Også Braathens foretok i løpet av året kapasitetstilpasninger i håp om å få opp den såkalte kabinfaktoren. Men den falt 0,8 prosent.

På de internasjonale rutene til Braathens var trafikkbildet noe lysere – her var passasjersvikten bare på 2 prosent, fra 759.000 passasjerer i 2000 til 744.000 passasjerer. På grunn av kapasitetstilpasninger gikk kabinfaktoren på utenlandsrutene opp fra 50 til 56,8 prosent.

SAS’ europeiske ruter kunne vise til en økning i antall passasjerer på 2,5 prosent – fra 7.650,100 passasjerer i 2000 til 7.837.900 passasjerer i fjor. Kabinfaktoren gikk likevel ned med 3,1 prosent til 58,4 prosent.

(NTB)