Ifølge en oversikt fra SAS tar flyselskapet stadig større markedsandeler fra konkurrenten.Første halvår i år reiste 59.000 flere passasjerer med SAS enn hva som var tilfellet i tilsvarende periode i fjor.Det tilsvarer en økning på 3,1 prosent.Braathens er likevel fortsatt størst på innlandsmarkedet med knappe 60 prosent av de reisende. Selskapet har, ifølge SAS, hittil i år mistet nærmere 150.000 passasjerer, eller omkring 6 prosent av passasjerene.Etter lengre tid med nedgang viste flytrafikken i Norge tegn til oppgang i april og mai. I juni kom imidlertid en ny tilbakegang på 4-5 prosent — som særlig gikk ut over Braathens.Informasjonskonsulent Ørjan Heradstveit i Braathens sier til Stavanger Aftenblad at passasjermarkedet reagerer på usikkerheten omkring selskapets framtid. SAS tilbød 21. mai i år å kjøpe konkurstruede Braathens for 1,1 milliarder kroner. Konkurransetilsynet har imidlertid stoppet prosessen i tre måneder for å undersøke om det finnes andre aktuelle kjøpere.- Håpet er at undersøkelsene til Konkurransetilsynet skal munne ut i en løsning som gagner både SAS og Braathens. For publikum vil et slikt utfall gi bedre og mer tilpassede rutetilbud både innelands og utenlands samt lavere priser, sier Heradstveit.