– Prognosen var 10 prosent, vi endte på 12 prosent og vi har god tro på at det skal gå enda bedre fredag, sier informasjonsrådgiver Knut Morten Johansen til NTB.

Han bekrefter at sluttresultatet torsdag ble 55 avlyste avganger. Torsdag kveld SAS-flygerne i møte med blant andre SAS Braathens-sjef Petter Jansen, som satset hele sin prestisje på å gå i nærkontakt med flygerne under det mange timer lange møtet på Gardermoen.

– Vi opplever denne møteformen uhyre positivt og tror det kan virke inn på omfanget av kanselleringer i fredagstrafikken, sier Johansen.

Uklar status

Det er noe uklart hvor mange som egentlig er sykmeldt i SAS Braathens, men under en pressebrifing på Fornebu torsdag ettermiddag ble det avklart at 99 flygere ikke er i jobb. Bare tre av disse jobber ikke fordi de er «unfit for flight» som det kalles. Noen er sykmeldt, andre har ikke rukket å sende inn sykmelding.

Under det uformelle møtet mellom ledelse og flygere var også flygernes tillitsvalgte på plass for å sørge for at de spørsmål flygerne mener er relevante ble stilt.

Men her fikk man ingen svar fordi det er konsernledelsen i Stockholm som er motpart når kollektivavtalen for flygere i tre land skal deles i nasjonale avtaler.

Det er dette striden handler om, men «peptalken» til direktør Jansen var rettet mot SAS Braathens utfordringer og muligheter som nasjonalt selskap. Samtidig kom advarslene om hva som kan skje med de nærmere 4.000 ansatte dersom ikke SAS Braathen kan gjenvinne passasjerenes tillit ved å få alle fly på vingene i tide.

Til retten

Nytt torsdag var varselet om at de tidligere SAS-flygerne vil gå til den samme Arbeidsretten i Stockholm som deres danske kollegaer ble stevnet for da de i begynnelsen av uka la ned arbeidet.

De norske flygerne vil ha prøvet den tariffrettslige lovligheten av å splitte kollektivavtalen i tre nasjonale avtaler. Men noe søksmål er ikke tatt ut, og muligheten ble ikke nevnt før etter at danske flygere tapte fullstendig i Arbeidsretten mens de norske flygerne sliter med å forklare at de ikke bedriver ulovlige aksjoner.

Nå skal altså SAS-ledelsen stevnes for avtalebrudd, men saken ligger fortsatt til vurdering hos flygernes jurister.

Splitt og hersk

I løpet av torsdagen ble det også synliggjort at flygerne fra det tidligere Braathens mistrives med å være i selskap med de syke flygerne fra tidligere storebror SAS. De varslet at de går ut av flygerforbundet og ber om medlemskap i YS i stedet.

Disse flygerne har allerede en nasjonal avtale, og vet at dersom SAS-flygerne vinner fram, vil de fortsatt bli et B-lag i selskapet. Men per i dag har alle flygere samme lønn, og alle parter forsikrer at saken ikke dreier seg om lønn, men om sikkerhet for arbeidsplassene.

Og til det sier mange kommentatorer at fortsatt syke flygere kan bety at det om noen uker ikke lenger er noen arbeidsplasser igjen å kreve sikkerhet for.