Hovedtillitsvalgt for flyteknikerne i SAS, Rune Thuv, mener sikkerhetsarbeidet i SAS har blitt merkbart dårligere de siste ti årene, og hevder at det nå presses ned mot et minimum.— Før oppdaget man feilene under planlagte kontroller i flyhangaren. Nå skjer vedlikeholdet i større grad når en feil oppstår og på fly som er i bruk, sier Thuv til Aftenposten.Etter at et SAS-fly på vei fra Bodø til Oslo søndag måtte returnere like etter avgang, og to andre SAS-fly ble tvunget ned i København samme dag, har uhellsstatistikken toppet seg i selskapet.- Det er en kjensgjerning at arbeidspresset er for stort på vedlikeholdssiden. SAS flyr med en lavere flyteknisk standard nå enn på 1980-tallet, sier Thuv. - Tilfeldigheter SAS-ledelsen mener på sin side at sikkerheten ikke har blitt dårligere og at passasjerene ikke bør engste seg over uhellene.- Det er mye på én gang, men det er tilfeldigheter som ligger bak. Dette demonstrerer hvilke sikkerhetstiltak vi har, sier informasjonskonsulent Trine Løvberg i SAS til NTB. Fagforeningsleder Asbjørn Wikestad i SAS støtter ledelsens syn på ulykkene.- Det er jo dårlig reklame for oss at så mange fly kalles ned, men vi støtter fullt og helt at flyene tas ned ved minste signal om feil og er ikke bekymret for sikkerheten, sier Wikestad til Dagsavisen. - Positivt Luftfartstilsynet følger uhellsstatistikken i SAS nøye og startet søndag arbeidet med å se på de mange nødlandingene. Luftfartsdirektør Per-Arne Skogstad mener likevel det er positivt at det blir rapportert flere hendelser.- Måleinstrumentene blir bedre og bedre slik at utslag kommer mye raskere enn tidligere. Det er bare med på å høyne sikkerhetsnivået, sier Skogstad til TV 2. At uhellene kommer i flokk, bekymrer ikke luftfartsdirektøren.- Jeg tror vi må regne med at dette er et sammentreff av uheldige omstendigheter, sier Skogstad.