EU-kommisjonen mener de to selskapene gjennom en hemmelig avtale har delt flyruter inn og ut av Danmark mellom seg. Kommisjonen mener at det danske selskapet Maersk Air gjennom den ulovlige samarbeidsavtalen trakk seg fra ruten mellom København og Stockholm, slik at SAS fikk en markedsandel på omkring 90 prosent. Til gjengjeld ga SAS fra seg ruten til Venezia og avviklet ruten fra Billund i Danmark til Frankfurt i Tyskland. — Klar sak I skjerpende retning mener kommisjonen at flyselskapene har ført EU bak lyset da de søkte om å få godkjent en begrenset samarbeidsavtale, mens de holdt hemmelig en mer omfattende avtale om samarbeid.Mistanken ble bekreftet da EU-kommisjonen ransaket flyselskapenes hovedkontorer i juni i fjor. Ikke bare hadde SAS og Maersk Air fredet flyrutene inn og ut av Danmark, men de hadde også inngått avtaler om danske innenriksruter, melder det danske nyhetsbyrået Ritzau. - Dette er en klar sak, hvor to flyselskap ulovlig deler markedet mellom seg til skade for passasjerene. Jeg har tillit til at bøtene til SAS og Maersk Air vil virke avskrekkende på de to berørte flyselskapene og på andre, sa konkurransekommissær Mario Monti onsdag. EU-kommisjonen understreker at den vil forhindre at den liberaliseringen som er skjedd i europeisk luftfart de siste tiårene, ikke undergraves med avtaler som motarbeider konkurransen. SAS beklager SAS inntar en nokså ydmyk tone i sine første kommentarer til kjempeboten. Selskapet opplyser at det anerkjenner kommisjonens avgjørelse, men vurderer å anke bøtenes størrelse. - Jeg beklager dypt at SAS i denne saken har overtrådt de konkurranserettslige regler som gjelder innen EU, sier konsernsjef i SAS Jørgen Lindegaard. Det skandinaviske flyselskapet, som også den norske stat er medeier i, mener avgjørelsen fra kommisjonen er et signal til hele luftfartsindustrien. SAS hevder imidlertid EU-kommisjonen i denne saken har gått lenger enn det som har vært vanlig. Det er en god grunn til å anke avgjørelsen, mener SAS. Selskapet avviser også at samarbeidet med Maersk Air har ført til høyere priser på de aktuelle flyrutene. - Det er en kjensgjerning at rutene København-Stockholm og Billund-Frankfurt påførte Maersk Air og SAS så store tap at de ville blitt nedlagt, med eller uten avtale, hevder Jørgen Lindegaard.