Konkurransetilsynet mente SAS Braathens drev med underprising av ruten Oslo-Haugesund. Selskapet skulle bevisst ha latt regnskapet gå i rødt, for å presse Coast Air ut av luftrommet.

SAS Braathens ble juni i fjor ilagt en bot på 20 millioner kroner for konkurranseskadelig atferd, og ulovlig salg av billetter. Selskapet svarte med å stevne tilsynet for retten. Fredag kom dommen fra Oslo tingrett: Flyselskapet renvaskes i saken, og ble tilkjent inndekking av saksomkostninger på 4,7 millioner kroner.

– Dommen viser det er lov å drive konkurranse, selv om man er en stor og dominerende aktør, sier konstituert administrerende direktør Johnny Skoglund i SAS Braathens til NTB.

Ingen kommentarer

I dommen fra Oslo tingrett heter det at det finnes andre akseptable forklaringer på SAS Braathens handlemåte enn det som kan karakteriseres som kritikkverdig og lovbrytende.

I tillegg sier retten at Coast Air selv feilvurderte muligheten for å etablere seg på ruten Oslo-Haugesund.

– I dommen påpekes det at konkurranseloven skal beskytte konkurransen, ikke konkurrenten. Det er et viktig poeng, sier Skoglund.

Konkurransetilsynet ville fredag ikke kommentere innholdet i dommen, eller si om de vil anke den. Ankefristen er fire uker.

– Vi skal få en grundig oversikt over hva dommen bygger sin konklusjon på, sier avdelingsdirektør Eivind Kloster-Jensen i Konkurransetilsynet til NTB.

Direktør Inge Sundför i Coast Air vil heller ikke kommentere dommen.

Tapte på ruten

Skoglund sier SAS Braathens tapte på ruten mens den var under konkurranse fra Coast Air.

– Men vi har hele tiden holdt oss innenfor de rammene konkurranselovgivningen setter. Vi foretok justeringer, som å sette inn mindre fly, for å bedre lønnsomheten, sier han.

Direktøren forteller at inntjeningen mellom Oslo og Haugesund går bedre nå som Coast Air ikke flyr strekningen. Han hevder riktignok at billettene på ruten ikke er blitt relativt dyrere enn andre ruter, etter at SAS Braathens ble alene i lufta.

Skadet omdømme

Saken startet med at Konkurransetilsynet desember 2004 foretok en razzia i SAS Braathens lokaler. Konflikten har dermed pågått i halvannet år.

– Dette er en veldig god dag for selskapets ansatte. Dette har vært en lang og ressurskrevende prosess, med mye negativ publisitet som har virket inn på selskapets omdømme og på organisasjonens ansatte, sier Skoglund.

Selskapet er i tillegg inne i en lignende konflikt med selskapet Norwegian om ruten Oslo-Ålesund.