Omsetningen gikk i løpet av kvartalet opp til 16.592 millioner kroner, sammenliknet med 12.675 millioner i samme periode i fjor.

Resultatet ble en gevinst på 15 millioner kroner. I fjor tapte SAS 421 millioner i tilsvarende kvartal.

Senket prognosen

Analytikere hadde forventet seg en gjennomsnittlig gevinst på 263 millioner kroner og en omsetning på 16.440 millioner, ifølge en sammenlikning foretatt av nyhetsbyrået Reuters.

Det skandinaviske flyselskapet har senket prognosen for hele 2002, og regner nå med et negativt resultat før skatt — ekskludert omstruktureringskostnader.

SAS øker rammen for strukturelle tiltak fra fire milliarder til 6,4 milliarder kroner.

Svikt i markedet

SAS' inntekter er satt under press, fordi markedet generelt har sviktet. Dette kan ikke SAS på kort sikt påvirke, sier konsernsjef Jörgen Lindegaard.

Han mener videre at utviklingen i tredje kvartal indikerer at presset på inntektene i løpet av fjerde kvartal kommer til å fortsette.

Kostnadene for SAS' omstruktureringer forventes å beløpe seg til 600 millioner kroner i løpet av året.

1,6 milliarder av de totalt 6,4 milliarder kronene SAS skal få inn gjennom sitt tiltaksprogram, skal komme fra økte inntekter. De resterende 4,8 milliardene skal hentes inn fra kostnadsbesparelser.

SAS gjør det igjen klart at innsparingene vil bety at 2.700 ansatte blir overtallige.

Alle tiltakene skal gjennomføres senest i løpet av 2004, og nettoeffekten forventes å ligge på tre milliarder i 2003, og 5,5 milliarder kroner i 2004. Først i 2005 er det ventet at sparetiltakene vil få full effekt på resultatet.

(NTB)