Det er den tariffstridige arbeidsnedleggelsen som vel 150 flygere tilknyttet SAS’ danske pilotforening har gjennomført siden mandag morgen, som er årsaken til stevningen.

– Årsaken til at også Norske SAS-Flygeres Forening er stevnet, er at norske piloter jobber på kryss og tvers i systemet. Noen flygere jobber for SAS i Danmark, men er organisert i den norske flygerforeningen, sier Foss Stene. Hun kjenner ikke til om noen norske piloter er aktivt med i streiken.

I SAS-ledelsen er man meget klar på at konflikten i Danmark er meget alvorlig for flyselskapenes kunder, og ledelsen sier den er meget interessert i å få arbeidsrettens ord på at konflikten er i strid med overenskomsten mellom selskapet og flygerne.