Den ene saken gjelder en e-post som i 2004 ble sendt fra et reisebyråselskap til SAS Braathens og som inneholdt taushetsbelagte opplysninger om konkurrenten Norwegians forretningsstrategier.

Sak nummer to dreier seg om at ansatte i SAS Braathens innenfor perioden 1. desember 2002 til 18. november 2005 skal ha innhentet ulovlig bedriftsinterne opplysninger – såkalte PNR-data – om Norwegians fra deres database i bookingsystemet Amadeus.

Førstestatsadvokat Elisabeth Roscher skal føre saken for Økokrim, og det er hun som i fjor tok ut forelegg og tiltale mot SAS Braathens. En person som i 2004 var salgssjef i flyselskapet møter også i retten fordi han nektet å betale en bot i forbindelse med e-postsaken. For SAS Braathens møter advokat Jens A. Jacobsen i advokatfirmaet Thommessen.

Anmeldt av Norwegian

Økokrim fremmer de to sakene fordi Norwegian har anmeldt sakene. Finansdirektør Frode Foss i Norwegian sier til NTB at Norwegian ennå vurderer om selskapet skal gå til sivilsak mot SAS Braathens for å få en erstatning for det man mener Norwegian har tapt på SAS Braathens’ uberettigede innsyn i deres bedriftsinterne opplysninger.

E-postsaken dukket opp da en kvinnelig ansatt i reisebyråkjeden BTI i april 2004 sendte taushetsbelagte opplysninger om Norwegian videre til en salgssjef i SAS Braathens. Han burde etter Økokrims mening med en gang gjort Norwegian oppmerksom på at han satt med disse opplysningene, men sendte dem i stedet videre inn i SAS Braathens-systemet.

SAS Braathens ble ilagt en bot på 400.000 kroner, men selskapet bestred forelegget fordi det mener at dokumentet ikke inneholdt informasjoner som ikke allerede var kjent. Den ansatte i reisebyråkjeden har godtatt et forelegg, men det har ikke salgssjefen gjort.

Førstestatsadvokat Elisabeth Roscher sier til NTB at botens størrelse er til fornyet vurdering.

Innhentet Norwegian-data

I januar 2002 overtok forgjengeren for Norwegian – Norwegian Air Shuttle (NAS) – ruten Stavanger-Newcastle fra Braathens, som da var eiet av SAS-konsernet. Av praktiske grunner gjorde NAS avtale med Braathens om at deres personale skulle utføre stasjonsvirksomhet og billettsalg for NAS på denne ruten. Braathens-ansatte fikk av den grunn avtalemessig tilgang til NAS’ bookingsystem.

1. desember nedla NAS Newcastle-ruten, samtidig som selskapet innledet sin æra som konkurrent til de to SAS-eide selskapene Scandinavian Airlines og Braathens. Fra samme dato opphørte avtalen med Braathens om levering av kommersielle tjenester og tilgang til NAS-basen.

Norwegians ledelse har i ettertid kommet til at flere SAS/Braathens-ansatte (SAS Braathens ble etablert som ett selskap høsten 2004, red. anm.) i en periode som strakte seg fram til 18. november 2005 ulovlig innhentet opplysninger i Amadeus om Norwegian. Økokrim mener at dataene i denne perioden systematisk ble benyttet til å regne ut Norwegians kabinfaktor, gjennomsnittlig inntekt per passasjer, antall passasjerer, tidspunkt for når billetter er solgt og hvilken markedsandel Norwegian har