Den forventede nedturen skyldes trafikksvikt i juli og august, og det er ikke tatt hensyn til de konsekvenser terroraksjonene i USA vil få for luftfarten, heter det i meldingen.

Angrepet på World Trade Center har imidlertid fått SAS-aksjene til å stupe med hele 20 prosent. Selskapet får om lag 10 prosent av sine inntekter fra USA-trafikken.