GEIR LILLESUND, NTBOslo

— Vi føler at vi har reddet de vel 5000 ansatte i selskapet, og det gis muligheter til en ny vekst og utvikling både innenriks i Norge, på nisjerutene i Europa og på charter, sa Jensen på en pressekonferanse sammen med SAS mandag ettermiddag.

Jensen pekte på hva som er gjort de siste to-tre årene for å redde selskapet.

— Men det vi har gjort, har ikke vært nok.

Pragmatiske - Våre eiere har ikke kunnet finansiere oss videre. Derfor måtte vi være pragmatiske. Vi har følt oss som ungen med to foreldre som ikke vil vedkjenne seg avkommet og derfor setter det ut i skogen. Men vi hadde ikke til hensikt å vente på at ulven skulle komme. Derfor har vi innledet samarbeidet med SAS, sa Arne A. Jensen.

SAS vil betale 35 kroner per aksje eller 1,1 milliarder kroner for aksjeposten på 30 prosent som KLM har i dag, og de aksjer som Braathens-familien disponerer - 38,8 prosent. Overtakelsen vil skje i løpet av høsten.

Konkurransetilsynet Konkurransetilsynet mener imidlertid det er "overveiende sannsynlig" at et SAS-kjøp av Braathens vil få konkurransebegrensende konsekvenser:

I løpet av de nærmeste dagene skal Konkurransetilsynet avgjøre om det skal iverksettes et midlertidig forbud mot SAS' kjøp av aksjene i Braathens.

— Det er foreløpig ikke klart om dette vil bli gjort. Nå skal tilsynet vurdere hvilke konsekvenser oppkjøpet får for konkurranseforholdene på det norske markedet, opplyser juridisk direktør Elisabeth Roscher i Konkurransetilsynet til NTB.

Verken SAS' konsernsjef Jørgen Lindegaard eller Arne A. Jensen i Braathens er trygg for at avtalen vil gå smertefritt gjennom i det offentlige apparat, som for eksempel i Konkurransetilsynet. Men de håper på forståelse for at samarbeidet egentlig er glimrende for Norge. Den vil gi flere og kanskje rimelige ruter, og ikke minst vil den redde vel 5.000 arbeidsplasser. Jensen spår at et flyselskap i Europa uten alliansepartner trolig ville bli borte i løpet av få år.

Overraskende Kunngjøringen om at SAS har inngått avtale med KLM og Braathen-familien, og vil gi bud på de øvrige aksjene i selskapet til samme kurs, kom som en overraskelse mandag.

— Etter en prosess hvor vi har vurdert Braathens finansielle situasjon, de ulike utfordringene og strategiske mulighetene for Braathens kom vi fram til en helt klar konklusjon om at den beste og faktisk eneste løsningen for selskapet er denne. Braathens ville ikke kunne overleve som selskap uten en løsning i samarbeid med SAS, sier Jensen.

Han ser på kjøpet av Braathens som "et helt naturlig valg ut fra hva som skjer innen luftfarten i resten av Europa."

Visekonsernsjef Gunnar Reitan i SAS sier at de to selskapene i løpet av de neste tre årene trolig kan beregne seg en synergieffekt på mellom 600 og 900 millioner kroner, i det vesentlige som følge av at mye overkapasitet blir fjernet, og at drift og operasjoner kan bli forenklet.

Det er ellers på det rene at ingen av selskapenes nåværende rutemål blir lagt ned, og de har forpliktet seg til ikke å foreta prisøkninger de neste to årene dersom ikke noe ekstraordinært skjer. Det er planlagt en lang rekke nye direkteruter både nasjonalt og internasjonalt, og på tegnebordet ligger flere nye rutealternativer.

Stor skepsis Forbrukerrådet mener at myndighetene må stille krav til prissetting og tilbud før SAS får overta Braathens.

— Hvis SAS kjøper opp Braathens er det i realiteten ett flyselskap igjen i Norge, og ikke lenger konkurranse. Dette er klart uheldig, og myndighetene må stille krav, slik at tilbudet til forbrukerne ikke svekkes, sier Stalheim til NTB.

Han understreker at flyprisene har steget det siste året, og at denne utviklingen trolig vil fortsette.

— En mulighet er at flere ruter legges ut på internasjonalt anbud, slik at SAS faktisk får konkurranse. Jeg er overbevist om at myndighetene velger å gripe inn her, på en eller annen måte, framholder Stalheim.

Les også: Konkurransetilsynet vurderer forbud mot SAS-kjøp Transportbrukerne beklager salg til SAS Braathens finansielle situasjon svekket - Avgiftskåte politikere ble Braathens bane Forbrukerrådet: - Still krav til SAS før oppkjøpet

Fakta om SAS

  • Flyselskapet SAS ble etablert i 1946.
  • Selskapet består av de tre nasjonale flyselskapene SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB.
  • SAS Danmark A/S og SAS Norge ASA utgjør hver 2/7 av SAS, SAS Sverige AB representerer 3/7.
  • SAS er del av SAS-gruppen, som omfatter flyselskapet SAS og SAS International Hotels. SAS-gruppen har rundt 31.000 ansatte.
  • SAS-gruppens hovedkontor ligger i Stockholm. Danske Jørgen Lindegaard er konsernsjef.
  • I fjor hadde SAS-gruppen et resultat før skatt på SEK 2,773 milliarder kroner. Det var 927 millioner mer enn i 1999
  • I 2000 fraktet SAS 23,2 millioner passasjerer, 5,5 prosent mer enn året før.

Fakta om Braathens

  • Braathens SAFE ble etablert 1946. Selskapet ble børsnotert i 1994 og endret navn til Braathens tre år senere. * Flyselskapet har 4.600 ansatte. * I mai 2001 hadde Braathens mer enn 360 daglige avganger til 14 norske, 3 svenske og 9 utenlandske reisemål.
  • Selskapet har lenge slitt med økonomiske problemer. I 1. kvartal i år hadde Braathens et underskudd etter skatt på 156 millioner kroner, 111 millioner mer enn i samme periode i fjor.
  • Braathens inngikk en samarbeidsavtale med nederlandske KLM i 1999, men var misfornøyd med den økonomiske gevinsten av avtalen, og vedtok i februar i år å si opp avtalen fra 3. oktober 2003.
MILLIARDKJØP: SAS inngikk mandag en avtale med flyselskapet Braathens om kjøp av 68 prosent av aksjene for 1,1 milliarder kroner. Her er konsernsjef i SAS Jørgen Lindegaard (t.v.) og adm. dir. i Braathens, Arne A. Jensen. (FOTO: ERLEND AAS, SCANPIX)