I perioden 27. juli til 28. august ble over 20 mennesker smittet av den aggressive bakterien som har oppstått i kjøletårnet på utsiden av Stavanger-hotellet.

— Vi har fulgt våre egne sjekkrutiner til punkt og prikke, og har ikke oppdaget noe galt, men vi har vi heller ikke hatt noen kunnskap om denne legionella-bakterien, sier administrerende direktør for SAS-hotellene i Stavanger, Peter Holst, til NTB.

Kjøletårnet på hotellet ble desinfisert første gang 29. august, og etter den tid skal hotellet ha desinfisert tårnet flere ganger til.

— Vi har gjort hva vi har kunnet for å få disse bakteriene bort etter at vi ble kjent med at smitten kunne stamme fra oss, sier Holst.

— Vil hotellet gjøre noe for dem som ble syke av bakterien?

–Det er det altfor tidlig å si noe om, sier Holst.

— Er dere forberedt på erstatningssøksmål fra folk som selv har blitt syke eller pårørende til personer som har dødd?

— Det har jeg ingen kommentar til nå, svarer Holst.

Første gang

Det er første gang det har vært et slikt utbrudd i Norge, og helsesjef Kjell Samuelsen i Stavanger ber Folkehelsa utarbeide forskrifter for å hindre en ny epidemi. Slike forskrifter finnes ikke i dag. Synspuynktet deles ikke av direktør i Folkehelsa, Bodolf Hareide.

— Det finnes mye kunnskap på området, og vi har gjort mye for spre kunnskapen til alle relevante fagmiljøer, eksempelvis til tekniske miljøer og til helsevesenet. Det skal derfor være mer enn nok tilgjengelig kunnskap om hva som skal gjøres for å unngå en oppblomstring av legionella-bakterier, sier Hareide.

— Det er skikkelige råd som trengs, ikke skrivepapir, fortsetter han.

- Har gjort nok

Det er eierne av slike anlegg som har ansvaret for at de er helsemessig forsvarlige. Bare i Stavanger finnes det tre bygg med store kjøletårn. Siden det aldri tidligere har vært tilsvarende utbrudd i Norge, har eierne av slike anlegg heller ingen forskrifter som de må følge for å hindre legionella-oppblomstring..

— Bør ikke slike anlegg inspiseres av myndighetene?

— Noen må jo følge med, og i lys av det som er skjedd i Stavanger må vi nå se på hva som er nødvendig å gjøre noen endringer, sier Folkehelsa-direktøren.

Fire døde

Da smittevernlege Max Jens Holm fikk høre om det første tilfellet 3. august, trodde han vedkommende var smittet i utlandet. Likevel startet han en undersøkelse for å finne en smittekilde i Stavanger, uten hell.

22. august ble tre nye pasienter innlagt. I mellomtiden var ytterligere to mennesker smittet. Først da ble det klart at det var snakk om en epidemi, og en intens jakt på en smittekilde i Stavanger begynte. 28. og 29. august ble det funnet legionella-bakterier i kjøletårnet på Atlantic-bygget, og tårnet ble desinfisert.

— Vi kunne ikke gå ut og advare folk. Vi visste jo ikke hva vi skulle advare mot, sier Holm. Han er lettet over at legionella-faren nå er over.

Legionella

Legionella-bakterien smitter som regel gjennom airconditionanlegg, og det har vært flere tilfeller av store utbrudd på hotell i utlandet. I sommer fikk blant annet 800 mennesker legionærsyken fra et anlegg i Murcia i Spania. Smittevernlegen understreker at dette ikke er tilfelle i Stavanger. Alle ser ut til å ha blitt smittet utendørs.