Partene vil etter alt å dømme møte hverandre i den samme rettssalen til Arbetsdomstolen (AD) i Stockholm hvor partene møtte hverandre onsdag – på tampen av den streiken som 178 SAS-flygere i Danmark gjennomførte fra mandag morgen. Flygerne fikk en dom mot seg om at deres streik var tariffstridig og at de snarest måtte se å komme seg bak spakene igjen.

Nå er det SAS-flygernes ønske å få konsernledelsen dømt for å handle tariffstridig det gjelder.

Trygg juridisk grunn

Nestleder i Norske SAS-flygeres Forening, Jens Lippestad, sier til NTB at konsernledelsen ønsker å avskaffe den gjeldende felles skandinaviske lønns— og arbeidsavtalen fra 1. april. De ønsker å flytte flygernes forhandlinger om slike avtaler over på det nasjonale plan – for Norges del i SAS Braathens. Dette ønsker ikke flygerne, som mener at nasjonale avtaler blant annet vil være i strid med prinsippet om likebehandling.

– Våre jurister mener at vi står sterkt i denne saken. De tre skandinaviske flygerforeningene innen SAS har likevel oversendt all dokumentasjon til våre respektive advokater. De skal vurdere materialet på nytt og komme med et svar så raskt som mulig, sier Lippestad til NTB.

Årsaken til at en eventuell arbeidsrettssak om kollektivavtalen vil skje i Stockholm er at pilotene per i dag er knyttet til en avtale som moderselskapet SAS AB har inngått med dem.

Skapt vondt blod

SAS-ledelsens varsel om oppsigelse av kollektivavtalen har skapt vondt blod på mange felter. Ikke bare mellom ledelsen og flygerne, men også innad i konsernet. Etter det NTB erfarer er klimaet mellom de SAS-ansatte for tiden svært kjølig. Om ikke lenge skal flere grupper ut i vanskelige tarifforhandlinger med ledelsen.

Flygernes kamp for å holde på likestillingsprinsippet har fått tidligere faste SAS-kunder til å snu ryggen til selskapet og velge andre flyselskaper, i hvert fall for en stund.

Situasjonen blir møtt med korslagte armer og hoderysten av andre faggrupper innen SAS. Flygerne møter i varierende grad sympati fra bakkepersonell og kabinansatte. Funksjonærer, bagasjefolk og kabinansatte har sett at deres grupper er blitt kraftig redusert de siste årene og føler at flygerne har gått fri fra massive nedskjæringer og vesentlige forringelser av arbeidsvilkårene.