I flere tilfelle ble ikke inspeksjoner og rutinemessig vedlikehold av flyenes motorer gjennomført innen tidsfristen, skrev nyhetsbyrået TT mandag. Generaldirektør Nils Gunnar Billinger i den svenske Luftfartsstyrelsen fastslår at flyene ikke skulle vært i trafikk.

Stockholm-avisen Aftonbladet offentliggjorde mandag en liste over de ti flyene som ikke burde fått ta av. Blant disse er to norskregistrerte Airbus 340-maskiner, LN-RKF «Godfred Viking» og LN-RKG «Gidrod Viking», samt Airbus 330 LN-RKH «Edmund Viking».

Fant ingen feil Ifølge SAS skyldes problemene delvis at enheten SAS SOM, som har ansvaret for at flyene er i forsvarlig stand, har lagt ut vedlikeholdet til et datterselskap. Da de forsinkede inspeksjonene ble gjennomført, ble det ikke funnet noen feil på flyene.

Både Lars Mydland i SAS-styret og generaldirektør Nils Gunnar Billinger i den svenske Luftfartsstyrelsen understreker at tidsoverskridelsene dermed ikke påvirket flysikkerheten. Mydland beskriver dem likevel som helt uakseptable.

Billinger mener SAS kan risikere å få sin driftstillatelse begrenset eller inndratt, hvis det ikke blir gjort noe med rutinene, skriver Svenska Dagbladet.

– OPS-utvalget (det skandinaviske samarbeidsorganet for flysikkerhetsspørsmål) vil understreke at dette er ytterst alvorlig, heter det i et brev fra Billinger til SAS’ toppsjef Jörgen Lindegaard.

Anmelder seg selv

– Vi har anmeldt oss selv til Luftfartsstyrelsen og tar denne kritikken på største alvor. Det betyr blant annet at vi satser på et nytt administrativt datasystem og ansetter nye 16 personer på SAS SOM for å øke overvåkingen av flysikkerheten, sier informasjonssjef Bertil Ternert.

Avisen Expressen skrev mandag om det avisen beskrev som «en annen SAS-skandale»: Selskapet skal ha store problemer med at reisende besvimer som følge av mangel på surstoff i passasjerkabinen. – I lengre tid har det vært problemer med friskluftanlegget på Airbus-flyenes seterad 17, framholdt Expressen.

Nils Gunnar Billinger i Luftfartsstyrelsen sier han kjenner til også denne saken. SAS har kontaktet flyprodusenten for å sjekke saken nærmere, men hittil har man ikke funnet noen fullgod løsning, sier Billinger.