Hendelsen som av Statens Havarikommisjon for Transport karakteriserer som alvorlig, skjedde 21. august 2005.

Foretok unnamanøver

Et Fokker F-27 tilhørende daværende SAS Braathens, hadde nettopp tatt av fra Molde lufthavn Årø da det var nær ved å kollidere med et Cessna 172-småfly i luften.

Ifølge radarbildet var minste avstand mellom SAS Braathens-flyet som var på vei mot Bergen og Cessnaen, 60 meter i høydeforskjell og 1,1 kilometer i horisontal avstand.

— Reell kollisjonsfare

Havarikommisjonen mener det forelå en reell kollisjonsfare ved hendelsen og at et sammenstøt ble avverget fordi pilotene i SAS Braathens-flyet gjennomførte en unnvikelsesmanøver etter alarm fra kollisjonsvarslingssystemet.

- Mistet oversikten

Den lokale flygeinformasjonsfullmektigen (AFIS-fullmektig, red. amn.) som var på jobb i Molde, glemte å formidle til SAS Braathens-flyet om at Cessna-flyet befant seg i samme luftrom. Havarikommisjonen mener AFIS-fullmektigen ikke klarte å beholde oversikten da trafikkmengden økte i luftrommet over Molde.

Årsaken til den økte trafikken var at Ålesund lufthavn Vigra hadde blitt stengt på grunn av tåke.

Operativ leder ved Molde lufttrafikkontroll påpekte etter hendelsen at AFIS-fullmektigene i Molde ikke har radar som gjør at de er i stand til å utføre flygeinformasjons- og alarmtjenesten på en enda mer sikker og effektiv måte.

Sikkerhetsvurdering

Avinor har i ettertid tatt initiativ til å evaluere tjenesteform og luftromstruktur ved Molde lufthavn Årø ved å få utført en sikkerhetsvurdering av lufttrafikktjenesten i området.

Samtidig arbeides det nå med å gjennomføre endringer gjennom prosjektet "Møre Luftrom". Havarikommisjonen er fornøyd med tiltakene.

Statens Havarikommisjon for Transport
Illustrasjonsfoto