Hendelsen skjedde 4. november i år, skriver Haugesunds Avis.

Lufthavnsjef Øystein Østensjø i Avinor sier til avisen at hendelsen blir undersøkt av flysikringsdivisjonen.

— Dette er noe som skjer svært sjeldent, og i utgangspunktet skal det selvfølgelig ikke skje, sier han.

Østensjø understreker at det aldri var fare for at det skulle skje noen ulykke, siden flyet som skulle lande, var forholdsvis langt ute da det ble oppdaget at flyet som sto i venteposisjon, var for langt ute på taksebanen.