Tilsynet viser til at det er til dels sterk konkurranse på rutene mellom Oslo og de skandinaviske hovedstedene, til tross for muligheten til å tjene bonuspoeng hos SAS.

— På bakgrunn av dette finner vi ikke grunnlag for å behandle saken videre, heter det i en pressemelding fra tilsynet.

Også danske og svenske konkurransemyndigheter er kommet til samme konklusjon.

Det var SAS’ konkurrenter Norwegian og Sterling som sendte en felles klage på SAS’ bonusprogram til de skandinaviske konkurransetilsynene i januar. Det ble satt ned en arbeidsgruppe fra de tre landene som torsdag informerte partene om sin konklusjon.