SGS tapte i Høyesterett tirsdag ankesaken som 325 tidligere Braathens-ansatte hadde anlagt. Disse ansatte har i alle år ment at det skjedde en virksomhetsoverdragelse, med virkning for lønn og arbeidsforhold, da SAS-konsernet i 2002 overtok deler av tidligere Braathens virksomhet. Både i Asker og Bærum tingrett og i Borgarting lagmannsrett vant SAS’ syn om at det ikke skjedde noen virksomhetsoverdragelse.

— Vi må forandre ansienniteten for alle tidligere Braathens-ansatte. Det betyr at mange deltidsansatte - vel 300 - nå vil få høyere stillingsprosent, mens mange heltidsansatte, rundt 300 også med bakgrunn fra SAS, nå får redusert sine stillinger til deltidsjobb, sier Strand.

Han vil så snart som mulig møte de ansatte for å finne en god måte å håndtere dommen på.