I forrige uke gikk Sørensen av på grunn av kartellsaken, men ville ikke da ta på seg skylden for det ulovlige prissamarbeidet. Han forklarte avgangen med at han følte et moralsk medansvar, og skulle fortsette i en annen stilling.Tirsdag meddelte SAS at direktøren nå har tatt på seg det fulle ansvaret alene. Han beklager overfor konsernsjef Jørgen Lindegaard at han har påført selskapet betydelig skade.–Vagn Sørensen unnskylder at han først nå innser konsekvensene av denne overenskomst og den skade som er påført SAS og SAS’ medarbeidere, og han har bedt om med omgående virkning å bli fritatt for alle sine arbeidsoppgaver i SAS, skriver Lindegaard i en pressemelding.Styret i SAS har opplyst at det ikke kjente til samarbeidsavtalen med Maersk. På et styremøte onsdag vil det bli klart om det ulovlige prissamarbeidet vil få konsekvenser for flere av selskapets ledere.SAS og Maersk har fått rundt 400 millioner kroner i bøter av EU-kommisjonen for kartellvirksomhet.