Se innslag på btv!

— Vi registrerer at pilotene har enn helt annen oppfatning enn oss andre som har latt oss overføre til det nasjonale selskapene uten å protestere, sier Olav Lie, leder for verkstedklubben i SAS Braathens.

Han sier pilotene ikke har bedt om støtte blant de andre fagforeningene til sin kamp mot ledelsen.

— Ville de fått det?

— Det blir litt hypotetisk. Men jeg tror ikke vi ville støttet dem i denne kampen.

- Må spare mer

Blant de store fagforeningene i SAS Braathens er det stor misnøye med konflikten mellom ledelsen og pilotene.

Alle de andre yrkesgruppene har nå sitt forhold til de nasjonale selskapene, ikke til konsernet. Ledelsen ønsker også at pilotene skal miste konserntilknytningen og forhandle om vilkår i hvert sitt land.

I går valgte SAS-konsernet å tvinge gjennom en slik endring. Fra 1. mars blir de danske og svenske pilotene ansatt i de nasjonale selskapene i de to landene. Samtidig overføres forhandlingsmandatet med de norske flygerne fra konsernet til SAS Braathens.

Flygerne frykter at det vil sette de forskjellige selskapene opp mot hverandre og føre til økt press på rettighetene de har opparbeidet seg.

De har allerede varslet aksjoner, og det er det som bekymrer de andre ansatte.

I 2005 gikk SAS-konsernet med 418 millioner svenske kroner i overskudd før skatt. Resultatet var det første positive siden år 2000. Både ledelsen og de fleste ansatte er enige om at kostnadskutt og bedre lønnsomhet er nødvendig.

- Ufattelig skuffet

Også leder Asbjørn Wikestad i SAS personalklubb, som organiserer de ansatte som arbeider med innsjekking og ved utgangene til flyene, er bekymret.

— Vi ba til høyere makter om at de måtte bli enige. Vi er ufattelig skuffet over konflikten, sier Wikestad.

Han sier medlemmene i foreningen er de som har mest kontakt med kundene, og derfor får mange av de negative reaksjonene når flyene ikke flyr som de skal.

Wikestad er også bekymret for arbeidsplassene til sine medlemmer dersom pilotene velger å aksjonere.

— Jeg synes partene har en forpliktelse på seg til å bli enige, Både i forhold til de reisende og i forhold til oss andre som jobber i selskapet.

- Naturlig bekymring

Også Jan Levi Skogvang, som leder fagforeningen til de tidligere Braathens-pilotene, misfornøyd med situasjonen. De tidligere Braathens-pilotene var ikke blant de om lag 100 pilotene som ble sykemeldt i flyselskapet tidligere i år og skapte kaos i luftrommet.

Hans flygergruppe blir ikke direkte berørt av endringene i SAS-konsernet.

— Jeg er veldig redd for hvilket signal en ny aksjon vil gi til kundene våre. Det er et ansvar både hos fagforeningene, ledelsen og den enkelte å gjøre seg opp en mening av hva som er det viktige nå. De må vite konsekvensene av det der gjør, sier han.

Skogvang vil ikke svare på spørsmål om hvem som har skylden for konflikten, fordi «situasjonen er veldig betent».

Leder i Norske SAS-flygeres forening, Jack Netskar, sier til BT at pilotene må bli flinkere til å orientere de andre fagforeningene om konflikten.

— Det er naturlig at de er bekymret for arbeidsplassene. Men selv om vi er i en situasjon hvor en aksjon får konsekvenser for både passasjerer og andre ansatte, kan vi ikke gjøre oss rettsløse, sier han.