Verdistigningen indikerer at markedet liker den veien SAS-gruppen nå blir ledet, med flyselskapet SAS Braathens som gruppens tyngste selskap. På én uke har verdien av aksjen økt fra 102 til 128 kroner, går det fram av Oslo Børs registreringer.

SAS-konsernet la tirsdag fram trafikktall for hele 2006, der det går fram at selskapet hadde 38,6 millioner reisende i 2006 – vel 6,3 prosent flere enn i 2005.

Stor priskonkurranse

Nå sier ikke passasjertallet noe om konsernets inntjening, og det har lenge vært kjent at fortjenestemarginene generelt er meget små på grunn av den sterke priskonkurransen i markedet – både på de nasjonale og de internasjonale rutene. Den nye konsernsjefen Mats Jansson vil først om noen uker få anledning til å fortelle hvordan økonomien utvikler seg.

I Norge er det i hvert fall tatt flere tunge tak i SAS Braathens for å rette opp punktlighet og regularitet, noe som trolig har endret kundenes oppfatning av flyselskapet. Denne oppfatningen var skjør etter mange trafikkforstyrrelser de første måneder av 2006, som resultat av store trafikkforstyrrelser på grunn av streiker og mange sykemeldinger i hele SAS-systemet.

Norwegian i 95

Norwegian-aksjen har den siste måneden i hovedtrekk beveget seg oppover – fra 86 kroner til 95 kroner, som var sluttkurs mandag. Denne dagen økte den fra 92 til 95 – trolig fordi markedet forventet pene trafikktall fra Norwegian tirsdag. Og det fikk de: Flyselskapet befordret i fjor 5,1 millioner passasjerer, som er 56 prosent flere enn i 2005. Kabinfaktoren er fortsatt høy – 79 prosent av alle tilbudte seter blir solgt.

Aksjen falt i løpet av dagen ned til 93 kroner for så å slutte på 94,75 – bare marginalt ned fra mandag.

Men dette nivået er likevel langt under det Bjørn Kjos og de øvrige eierne kunne glede seg over i fjor. Fra april til august beveget aksjen seg mellom 110 og 120 kroner.