SAS Braathens undertegnet torsdag formiddag ny toårig tariffavtale for nærmere 800 av sine kabinansatte.

Det dreier seg om kabinansatte som tidligere arbeidet i Braathens og som nå er medlemmer av SAS Braathens kabinforening (SKB). Underskriften på papiret kom en god del timer etter at flyselskapets andre kabinforening, Norsk Kabinforening, brøt meklingen som da var godt på overtid..

Hvis partene ikke hadde blitt enige under meklingen, hadde ytterligere 365 SAS Braathens-ansatte gått ut i streik torsdag. Disse kabinansatte er tilsluttet YS-organisasjonen Parat.

Lenge usikkert

– Vi er veldig glad for å ha kommet fram til en løsning. Meklingen de siste dagene har vært vanskelig, og det var lenge usikkert om vi ville komme til enighet, sier Parats forhandlingsleder, Turid Svendsen.

– Vi har fått gjennomslag for at våre medlemmer selv kan velge om de vil jobbe i et fast eller variabelt arbeidstidssystem. Medlemmene har også fått gjennomslag for at vårt forutsigbare arbeidstidssystem skal videreføres. Det betyr at de kabinansatte vet hvilke dager de skal jobbe, og hvilke dager de skal ha fri. Dette har vært et absolutt krav fra våre medlemmers side, sier Turid Svendsen.

I tillegg innebærer meklingsløsningen at det skal betales lik lønn for alt kabinpersonell i selskapet.

Åsne Havnelid, som er leder for alle kabinansatte i SAS Braathens, sier at det var et mål å få i stand en likelydende avtale for alle parter. Men det respekteres at det er to fagforeninger og at Norsk Kabinforening valgte å si nei til meklingsmann Elisabeth Stenwigs skisse til løsning, sier hun.

Ansvarsfølelse

– SAS Braathens kabinforening har vist stor ansvarsfølelse og kompromiss vilje for å få til en avtale, sier administrerende direktør Petter Jansen i SAS Braathens.

Han viser til at disse kabinansatte har gått med på en uke ferie mindre i perioden med størst trafikk, mot at de kan ta igjen ferien på et annet tidspunkt.

På den annen side gir avtalen de berørte kabinansatte mer forutsigbar arbeid slik at de kan planlegge sin fritid, sier Jansen.

Den andre kabinforeningen i SAS Braathens, tilsluttet Norsk Kabinforening, tok brudd med bedriftsledelsen tidlig torsdag morgen. 1.070 kabinansatte er i streik, og den lammer storparten av SAS Braathens virksomhet.