– Det er derfor bestemt å slå sammen flere avganger tirsdag på rutestrekninger der det normalt er mange avganger i løpet av dagen, sier seniorrådgiver Knut Løvstuhagen i SAS Braathens til NTB.

– Vel 60 sykemeldinger fra kapteiner og styrmenn kom inn i løpet av mandag. Vi har ingen oversikt over om dette antall blir større eller mindre tirsdag morgen – det må vi bare avvente, sier Løvstuhagen.

SAS Braathens måtte mandag kansellere vel 25 prosent av sitt ruteprogram på grunn av det Løvstuhagen kaller et usedvanlig høyt antall sykemeldinger fra pilotene. Det store fraværet førte til i alt 99 kansellerte avganger, hvorav 73 fra Gardermoen. En normal mandag har SAS Braathens vel 400 avganger over hele landet.

Sammenheng

Samtidig med at piloter i Norge leverte inn sine sykemeldinger, gikk vel 150 piloter i Scandinavian Airlines i Danmark til streik. I løpet av dagen lammet de så å si all SAS-aktivitet ut fra Kastrup, bortsett fra to interkontinentale flyginger og sju Cimber Air-avganger som normalt flys for SAS i Danmark. Fra Arlanda utenfor Stockholm var det ingen forstyrrelser i SAS-trafikken.

Verken Morgens Holgaard, som er leder for de danske SAS-pilotene, eller Jack Netskar, som er leder for Norske SAS-flygeres Forening, knytter spesielle årsaker til streiken på Kastrup og de mange sykemeldingene i Norge. Seniorrådgiver Knut Løvstuhagen mener at det ikke kan utelukkes at det høye sykefraværet i SAS Braathens har sammenheng med det som skjer i København.

Og der – og i Norge – er det stor frustrasjon blant pilotene over at SAS-konsernet etter deres mening vil erstatte en såkalt senioritetsavtale som regulerer SAS-pilotenes karriereforløp og arbeidsvilkår med nasjonale avtaler. Dette mener pilotene er brudd på all avtaleskikk og uten juridisk forankring.

Dernest er pilotene i Danmark og Norge engstelig for at de står foran en ny oppsigelsesrunde, i og med at SAS’ norske og danske flyvirksomhet er blitt så effektiv. Det snakkes om en reduksjon på 170 piloter – vel 40 i Norge og mellom 110 og 150 i Danmark.

Vanskelig for de reisende

Løvstuhagen sier at tirsdag også blir en vanskelig dag for både de reisende og flyselskapet, selv om det normalt ikke er så mye trafikk med SAS Braathens tirsdager i forhold til mandager. Han oppfordrer likevel alle reisende til å ha kontakt med flyplassen de skal reise fra og også holde seg oppdatert på internett dersom dette er mulig.

Situasjonen blant de reisende på Gardermoen og de øvrige stamruteflyplassene som SAS Braathens trafikkerer, var mutt og småilter mandag. De som sto med SAS Braathens-billetter i hånden, klaget over at kanselleringene ikke var varslet. Betjeningen i billett— og innsjekkingsskranker kunne ikke annet enn å beklage det som kom som en overraskelse på langt de fleste.

Køene med folk som ønsket å booke om sine billetter ble tidvis ganske store både på Gardermoen og de andre flyplassene.

IRRITERTE: Reisende med SAS Braathens-billetter på Gardermoen var mandag irritert over at de ikke var blitt varslet om de mange sykemeldingene fra SAS Braathens-pilotene. Sammen med andre uheldige reisende dannet de tidvis lange køer foran flyselskapets billettkontorer for ombooking. FOTO: SCANPIX