En tidligere medarbeider i SAS Braathens ble dømt til en bot på 30.000 kroner for å ha distribuert e-posten inn i SAS Braathens-systemet. Også han har anket dommen.

En ansatt i reisebyråkjeden BTI Nordic oversendte i april 2004 uten oppfordring en e-post til SAS-medarbeideren med opplysninger som gikk på fremtidige strategiske valg for konkurrenten Norwegian. Ifølge dommen fra tingretten 20. september skal SAS ha opptrådt i strid med markedsføringslovens bestemmelser om bedriftshemmeligheter, og utnyttelse av disse.

Konstituert administrerende direktør Johnny Skoglund i SAS Braathens sier at flyselskapet fastholder at e-posten var uten betydning og at selskapet derfor ikke har gjort noe ulovlig, men at selskapet ikke kan la tingrettens dom bli stående.

I retten ble det fra SAS Braathens’ side hevdet at de strategiske beslutninger som e-posten inneholdt, var dels kjent fra andre sammenhenger og at de dels kunne hentes inn ved å benytte andre kilder. Økokrim, som hadde ført saken til retten, mente på sin side at SAS Braathens kunne bruke disse strategiske opplysningene i planleggingen av sin egen lavprisvirksomhet.

GODTAR IKKE DOM: Konstituert administrerende direktør Johnny Skoglund i SAS Braathens mener at flyselskapet ikke har brukt sensitive opplysninger fra konkurrenten Norwegian. Han godtar ikke dommen i Asker og Bærum tingrett.
Furulund, Svein Erik