— Det er omtrent en måned siden myndighetene sendte ut justerte planer for smittevern ved flyplasser. Vi har gått gjennom planene og foretatt justeringer ut fra lokale forhold. Vi er så godt forberedt som vi kan være, i tilfelle det skulle komme en flypassasjer som man kan mistenke å ha sykdommen SARS, sier Søbstad.

— Hva vil skje?

— Først må vi slå fast at vi må basere oss på observerbare fakta. Hvis en person som kommer for eksempel fra Beijing får SARS-symptomer som feber, luftveisinfeksjon og føler seg uvel, er vedkommende flykapteinens ansvar underveis. Når flyet lander overtar vi ansvaret, både for pasienten og medpassasjerene. Den første oppgaven er å ta vare på den syke, slik at vedkommende får riktig behandling så raskt som mulig. Deretter må vi vurdere risikoen for at de andre passasjerene er smittet, og gi nødvendig informasjon.

— Så det at en person har vært i et smittefarlig område, vil ikke føre til noen tiltak?

— Nei. Vi må forholde oss til fakta, ikke reagere ut fra antakelser, sier Søbstad.

Norske helsemyndigheter vil ikke isolere de andre flypassasjerene fordi om en person om bord på et fly kan mistenkes for å ha SARS. De andre passasjerene vil bli bedt om å oppgi adresse og andre personalia til myndighetene. De vil også bli bedt om å være på vakt mot symptomer på sykdommen og melde fra til lege dersom symptomene dukker opp, ble det opplyst i går.

Onsdag 30. april skal de kommuner som har internasjonale flyplasser drøfte smittevernberedskapen med Sosial- og Helsedirektoratet.