HARRY TILLER

– Jeg kan ikke forstå grunnen til dette. Det må være motivert i politiets behov for å skape dramatikk omkring saken, sier Sulland.

Det er svært uvanlig at tiltalte i en så alvorlig sak som denne ikke sitter varetektsfengslet mens retten behandler saken mot dem. I Orderud-saken har samtlige fire tiltalte vært løslatt i lang tid. Når Nes herredsrett kom frem til en fellende dom, ønsket politiet å pågripe de tre som ble dømt til 21 års fengsel. De skal fremstilles for varetektsfengsling over helgen.

Det er vanlig at mennesker som er dømt i alvorlige saker, holdes i varetekt frem til dommen mot dem eventuelt er rettskraftig. Men advokat Sulland mener det er unødvendig i dette tilfellet, nettopp fordi de hele tiden mens saken har pågått i rettssalen har vært på frifot.

– Jeg tror ikke folk flest føler et sterkt behov for at disse nå kastes på glattcelle. Politiet bruker sin maktposisjon til å fengsle noen som er i sjokk, det finner jeg rystende, sier Sulland.

Veronica Orderud var fullstendig lamslått etter at dommen falt. Frode Sulland vil nå vurdere om hun er i en slik tilstand at hun ikke bør holdes i fengsel, eller om hun trenger hjelp på noen måte.