ATLE ANDERSSONatle.andersson@bt.no Den amerikanske dødsdommen mot Kyoto-avtalen blir møtt med sinne og protester fra hele verden. President George W. Bush har gjort det klart at USA ikke akter å følge opp avtalens krav om utslippsreduksjoner. Begrunnelsen er at dette skader amerikansk økonomi.USA står alene for 28 prosent av de globale klima-gassutslippene. Miljøvernminister Siri Bjerke sier hun nå vil gjøre alt for å få USA til å ombestemme seg. -Kyoto-avtalen er verdenssamfunnets eneste felles ramme for klimapolitisk handling, og uten denne avtalen vil vi stå på bar bakke, sier hun til NTB.Også i EU er man i harnisk over USAs offisielle klimaretrett. Miljøkommissær Margot Wallstrvm varsler imidlertid at det er mulig å gjennomføre avtalen uten USA. Hun utelukker ikke mottiltak mot USA, for eksempel handelssanksjoner. Det ligger i kortene at europeisk industri kommer til å protestere heftig mot å bli pålagt strengere miljøkrav enn sine amerikanske konkurrenter. Fra hele verden kommer det sterke reaksjoner på Bush-administrasjonen totale avvisning av klimaavtalen:* Japan mener USA har nullstilt verdens miljøkamp.* Kina beskylder USA for uansvarlighet.* Små øystater i Stillehavet frykter at de vil synke i havet. Forhandlingene om oppfølging av Kyoto-avtalen skal etter planen fortsette i Bonn i juli.

Fakta/ Kyoto-avtalen * Kyoto-avtalen fra 1997 forplikter industrilandene å redusere sine CO2-utslipp og andre klimagasser med i gjennomsnitt 5,2 prosent innen perioden 2008-2012, med utgangspunkt i 1990-nivå. U-landene er hittil ikke forpliktet til å redusere sine utslipp.* Forpliktelsen er ulikt fordelt landene imellom: Japan må redusere med seks prosent, USA med syv, EU med åtte prosent. Norge får lov til å øke utslippene med én prosent. * I de aller fleste landene har utslippene av klimagasser økt jevnt og trutt siden 1990. Dersom industrilandene skal innfri Kyoto-avtalen, må utslippene være rundt 25 prosent lavere enn de ville vært dersom utviklingen fortsetter som nå.