I Troms og nordre Nordland får hver jeger i høst en dagskvote på elleve fugler – fem liryper, fem fjellryper og én storfugl.

Grunnlaget for dagskvotene under rypejakta på Statskogs grunn er tellinger som viser at det er store variasjoner i bestandene av lirype. Det er ikke foretatt tellinger av fjellrype. Men erfaringsmessig varierer bestandene av de to artene i omtrent samme takt, blir det opplyst.

De laveste dagskvotene – tre ryper per jeger – er fastsatt på Statskogs grunn i Nord-Trøndelag. I sørlige deler av Nordland – Helgeland og Salten – er dagskvoten to liryper og to fjellryper per jeger.

På Dovre, Hjerkinn og Kongsvoll blir dagskvoten fem ryper, derav tre liryper. I Femundsmarka selges ikke jaktkort for rype etter 8. oktober.

Etter nyttår blir dagskvoten i Troms og nordre del av Nordland redusert til tre liryper og tre fjellryper.