HARALD BIRKEVOLD

Prisen på småviltjakt vil øke, tror jegerforbundet. Rypebestanden er under hardt press. Økt pris og dermed færre jegere kan derfor positivt, mener enkelte.

Høstjakta på rype er den absolutt mest populære jakta i Norge. Pengesterke nordmenn legger beslag på stadig større arealer. Hvor lenge vil rypejakt være for folk flest?

Stadig flere nordmenn er villige til å legge store penger på bordet for å få gode rypeterreng for seg selv. 100.000 til 150.000 kroner per år for et godt terreng er ikke lenger sjeldenheter.

— Kan du betale 5 millioner for en hytte og 1 million for en bil, er ikke 100.000 kroner for et jaktterreng avskrekkende, sier en grunneier i Rogaland som har begynt å leie ut terrenget sitt til velstående Stavanger-folk.

Knapphetsgode

Konsekvensen er at jegere uten velfylte lommebøker er henvist til å søke lykken i områder som er allment tilgjengelige. Der blir ofte jakttrykket så stort at utbyttet ikke er så mye å skrive hjem om.

Norges Jeger- og Fiskerforbund, NJFF, arbeider for at flest mulig skal få en rimeligst mulig jaktopplevelse. Informasjonssjef Espen Farstad og konsulent Siri Parmann er skeptiske til prisutviklingen.

— Vi arbeider for at den unike norske tradisjonen med jakt som en allemannsaktivitet kan fortsette. De ekstreme priseksemplene fra Hallingdal og Agder er vi skeptiske til, men det er bare å innse at gode rypeterreng er et knapphetsgode, sier Parmann.

— Å kritisere prisutviklingen er jo det samme som å kritisere loven om tilbud og etterspørsel, sier Farstad.

Farlig for bestanden

En løsning kan være å innføre begrensninger på hvor mange ryper den enkelte jegeren kan skyte i alment tilgjengelige områder. Dette har blitt gjort på statsgrunn i Nordland, etter at jakttrykket ble for høyt til at rypebestandene kunne tåle det.

— Det må jobbes med en kunnskapsbasert forvaltning av småviltet. Dersom det trengs reguleringer, skal ikke NJFF stå i veien for det. Hensynet til bestandene må gå foran, sier de to.

Harald Pedersen, daglig leder i private Rogaland Jægerklubb, tror at mer eksklusivitet er redningen for den norske rypebestanden.

— Bestandene er ikke i stand til å tåle det jakttrykket som er nå. Derfor er nok mer ekslusivitet og høyere priser en riktig utvikling, sier Pedersen, og viser til Sverige.

Bra for rypa

— Jeg jakter i Sverige i områder som nylig ble åpnet for allmennheten etter å ha vært forbeholdt samene. Bestandene er eventyrlige. Men jeg frykter at frislippet kan bringe bestandene ned på norsk nivå i løpet av få år.

Han tror det blir vanskelig å opprettholde jakt som en folkesport i Norge.

— Det finnes jo ingen ressursforvaltning. Direktoratet har ingen plan. Det er altfor mange jegere på altfor små arealer. Ingen bestand i verden tåler et slikt trykk. Derfor er høyere priser og dermed færre jegere bra for rypa, sier Pedersen.

FOTO: JAN STEDJE