TORSTEIN STANGENES

Forslaget kommer fra en av Bergens mest aktive politikere, Filip Rygg.

Den unge politikeren er heltidsansatt som rådgiver for byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen, sitter i Hordaland fylkesting og i sentralstyret i KrFU. I tillegg er han nummer syv på stortingslisten til Hordaland KrF.

Vedtaket landsmøtet gjorde lyder slik:

"Det må gis skattefradrag for sparing av egenkapital til egen bedrift for unge gründere".

— Vi må gi ungdommen stimuli til å våge å satse. Vi trenger ordninger som viser at det er positivt at ungdom satser. Vi må applaudere dem som bidrar til å skape arbeidsplasser. I dag er det nesten omvendt, sier Rygg.

Han sier det med østlandsdialekt. Den pådro han seg gjennom mange år som omreisende misjonærbarn. Han har bodd i Bergen i 10 år.

Vil starte gründerakademi

Han viser til at boligsparing for ungdom, BSU, har fungert svært godt, og hjulpet mange unge til å kunne kjøpe sin egen bolig. I BSU kan man spare opp til 100.000 kroner pluss renter. Rygg mener denne summen må være et minimum for hva ordningen med skattefradrag for bedriftssparing bør ligge på. Helst vil han ha større summer.

Han tror forslaget vil ha gode muligheter til å få flertall på Stortinget hvis den sittende regjeringen blir sittende etter valget.

Dette er bare ett av flere forslag som han, alene eller sammen med KrFU, har fått flertall for på landsmøtet.

Etter at Hordaland KrFU i lang tid har jobbet for et gründerakademi ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, gikk landsmøtet inn for å opprette gründerakademi ved flere høyskoler.

I tillegg fikk Rygg flertall for å innføre entreprenørskapsfag som valgfag i videregående skole.

Vinner og taper

Sammen med KrFU gikk han også i programbehandlingen inn for at frikortgrensen skulle økes fra 29.000 kroner til 50.000 kroner. Dette gikk ikke landsmøtet med på, men forslaget fikk sentralstyret til å fremme forslag om å øke frikortgrensen til 40.000 kroner, som ble vedtatt.

Men alt har ikke gått den unge politikerens vei på landsmøtet.

Da han argumenterte for at KrF skulle gå inn for å øke bistanden til 1,7 prosent av BNI, måtte han gi tapt. Da hadde både Hilde Frafjord Johnson, Einar Steensnæs og Knut Arild Hareide sett seg nødt til å sette all sin tyngde inn på å forhindre at han fikk flertall.

KJEMPER: Filip Rygg (21) har kjempet mange slag på KrFs landsmøte i Tønsberg, og vunnet de fleste.<br/> FOTO: SCANPIX