I det nye såkalte kunnskapsdokumentet «Muligheter i omstilling», heter det at internasjonale avtaler må til om olje og gassressurser ikke skal utvinnes.

På AUFs sommerleir i juli var det en annen versjon fra den nyvalgte Ap-lederen. Støre sa ifølge referatet i VG: «Vi må lytte til de som sier at verden ikke kan ta alle ressursene ut fra sokkelen, kanskje må to tredjedeler, tre fjerdedeler, bli værende under sokkelen.»

Vedtatt i dag

Rett etter at Jonas Gahr Støre kom med et populært budskap blant ungdomsfylkingen, brøt spetakkelet løs. Blant annet hadde LO-toppene et sterkt behov for å få avklart om Støre nå virkelig hadde snudd opp ned på Arbeiderpartiets vedtatte oljepolitikk.

Landsmøtet vedtok søndag formiddag følgende formulering: «Norge har unike muligheter til å forsyne verden med olje og gass på en skånsom måte. Likevel vil de fossile ressursene skape utslipp der de forbrennes.

Foregangsland

Derfor kan ikke klimautslippene fra alle kjente fossile ressurser tilføres atmosfæren. Det viktigste virkemidlet for å forhindre dette og å nå togradersmålet vil være en forpliktende internasjonal klimaavtale der alle deltar. På den måten vil de fossile ressursene som er mest miljøfiendtlig og dyrest å utvinne bli liggende. Dette vil også berøre Norge»

Partiet vil også at Norge skal være et foregangsland innen utvikling av teknologi og produksjon av fornybar energi, og bidra til at flere land i større grad kan benytte seg av miljøvennlige løsninger når de skal håndtere sine økende energibehov, heter det i vedtaket på landsmøtet.