— Det ser ut som de som vasker huset sammen eller gjør andre ting sammen får til fordelingen bedre, sier Kari Moxnes.