Det ble kjent fredag morgen.

I desember ble Sadi Bugingo (49) i lagmannsretten kjent skyldig i medvirkning til drap på over 2000 tutsier under folkemordet i Rwanda i 1994.

Jury svarte ja

Juryen i Borgarting lagmannsrett svarte da ja på alle de 20 hovedspørsmålene med unntak av ett – som omhandlet et enkeltdrap.

Juryen mener at han medvirket fysisk som sjåfør for drapsmennene og ved å lede dem frem til tutsienes skjulesteder. Han medvirket psykisk ved å styrke drapsmennenes forsett fordi han var til stede under hele eller deler av massakrene.

Dette er den mest omfattende drapssaken som har vært ført for en norsk domstol. Rettssaken startet i august og pågikk til tidlig i desember.

— Vil bli anket

Via sin advokat har Bugingo uttalt at han føler seg utsatt for justismord:

– I den siste rettsrunden ble det framlagt mye nytt bevismateriale som indikerer at flere vitner i saken snakker usant om Bugingos rolle i det som skjedde i Rwanda i 1994. Det er vanskelig å forstå hvordan juryen kan være sikre på at Bugingo er skyldig etter å ha sett og hørt disse nye bevisene. Dommen vil derfor bli anket til Høyesterett, sier Risnes.

Bugingo, som bodde i Bergen da han ble pågrepet, ble i 2013 dømt til lovens strengeste straff i tingretten. Også den avgjørelsen anken han.