Rustøen har klaget til Riksadvokaten, etter at Statsadvokaten i Vestfold og Telemark henla voldtektssaken mot den permitterte Oslo FpU-lederen Chim Kjølner.

"Slik hun beskriver den, fremstår den som en ren overfallsvoldtekt", heter det i klagen, ifølge TV2.no.

Bistandsadvokat Berit Reiss-Andersen legger vekt på vitneforklaringen til Rustøens lærer. Ifølge klagen skal læreren ha reagert på Cathrin Rustøens atferdsendring dagen etter den angivelige voldtekten.

Hovedvitnet i saken skal ha observert tydelige blåmerker rundt armen til Rustøen, og den tidligere Frp-politikeren fortalte ifølge klagen læreren om voldtekten, men hun navnga ikke overgriperen.

NTB