Sosial— og helsedepartementet mener fylkeskommunen selv står bak avbruddet.Departementet har kuttet støtten til prosjektet ved Eikely behandlingssenter, som er en avdeling ved Rogaland psykiatriske sykehus (RPS), skriver Stavanger Aftenblad. Det statlig finansierte prøveprosjektet tok seg av rusmisbrukere med psykiske problemer og fengselstraffer bak seg. rosjektet ble startet i 1999, og ble lovt statlig støtte i tre år til tre øremerkede behandlingsplasser. - Dette er et pilotprosjekt som skulle gi ikke bare RPS, men hele landet kjennskap til en gruppe det er vanskelig å hjelpe, sier direktør Inger Kari Nerheim ved RPS. Konstituert faglig leder ved Eikely, Bjørn Være sier til Stavanger Aftenblad at det er synd prosjektet ikke kan evalueres for å videreføres andre steder. - Når prosjektet avbrytes midt i et driftsår, gjør det at en verken kan fullføre prosjektet eller vurdere resultatene og verdien av det skikkelig, sier han. Politisk rådgiver Eva Jupskås i Sosial- og helsedepartementet (SHD) sier til NTB at det fylkeskommunale prioriteringer som ligger til grunn for at prosjektet er blitt avbrutt. - Fra 2001 gis ikke disse midlene lenger som øremerkede tilskudd, men legges inn i kommunenes frie inntekter. I dette tilfellet er det Rogaland fylkeskommune som har fått pengene, sier hun. Jupskås mener fylkeskommunen bør vurdere å bruke psykiatrimidler fra staten til drive tilbudet videre.