Hele 1,2 millioner brukerdoser av influensamedisinen Tamiflu kom til Norsk Medisinal Depot (NMD) på Kalbakken i Oslo i dag. Sammen med 0,2 millioner kurer som allerede befinner seg på lager i Norge, skal dette være tilstrekkelig til å dekke det akutte behovet ved et eventuelt utbrudd av influensapandemi, mener Sosial— og helsedirektoratet.

— Norge ligger med dette helt i front når det gjelder beredskap mot for eksempel et utbrudd av fugleinfluensa som rammer mennesker.

Trusselbildet er ikke endret siden i vinter, men vi har fulgt WHOs anbefalinger og besluttet i mars å kjøpe inn nok medisin til rundt en tredjedel av befolkningen, sier konstituert direktør Bjørn Guldvog, som på vegne av direktoratet tok imot lasten.

Han lover at Vestlandet vil få sin andel av medisinen.

— Nå skal vi distribuere dosene utover landet slik at det er korte avstander til dem som eventuelt blir syke. Vi må sette oss ned og se på fordelingen til de ulike landsdelene, sier Guldvog.

Tamiflu er ikke en vaksine, men en medisin som dreper influensavirus hos smittede personer. En vaksine mot fugleinfluensa vil det ikke være mulig å utvikle før flere måneder etter et eventuelt utbrudd.

— Men vi har en avtale med en vaksineprodusent som sikrer Norge en slik vaksine så raskt det lar seg gjøre, understreker Guldvog.

De 1,2 millioner dosene Tamiflu har kostet 190 millioner kroner. Produsenten har garantert en holdbarhet på fem år, og direktoratet vil få utført tester for å finne ut når medisinberget eventuelt må skiftes ut.