INGE SELLEVÅG

— Norge har nylig ytt en ny skjerv til den allerede vanskelige situasjonen som har oppstått i Europa i forbindelse med NATOs utvidelse østover, heter det i en artikkel om den nye Vardø-radaren Globus II i det russiske forsvarsdepartementets avis "Den røde stjerne" (Kraznaya zvezda) den 28. mai i år. Radaren vil neppe føre til økt gjensidig tillit og stabilitet i nord, heter det. Artikkelen minner om at Norge lenge har vært en god russisk nabo og viser til kong Haralds besøk i Russland: "I den forbindelse skulle man ønske at man i Norge rettet oppmerksomheten mot det at en ny peilestasjon i Vardø kan brukes til å skade russisk sikkerhet."

Pentagon står bak Globus II utplasseres ifølge det russiske forsvarsdepartementet i samsvar med Pentagons interesser. Radaren kan gi et tidlig varsel til USA om rakettutskytninger og gi nøyaktige data om prøveskytinger av russiske interkontinentale raketter fra øvingsfeltet Plesetsk i Nord-Russland, Barentshavet og andre havområder. - Radaren skal brukes til "å danne "signaturkataloger" av de russiske rakettene i begynnelsen av ferden med den hensikt å velge mål på den passive delen av deres bane. Dette bekreftes av utskytningsprogrammet for forskningsraketter fra Andøya og fra det nye rakettskytefeltet på Svalbard, skriver artikkelforfatteren.

- Avtalebrudd Avisen aper med den offisielle historien om at radaren skal overvåke romskrot. - Det er lite som tyder på at det skulle være noen aktuell problemstilling for Norge å innhente informasjon om forsøpling av kosmos, heter det. - Russiske sikkerhetspolitiske forskere tok opp Vardø-radaren under en rundebordsdebatt i Nyborg i Danmark i begynnelsen av denne uken. Debatten ble organisert i forbindelse med et møte i østersjøsamarbeidet, opplyser forsker Jakub Godzimirski ved Norsk Utenrikspolitisk institutt til BT. - De russiske forskerne hevdet at radaren er et mulig brudd på ABM-avtalen av 1972 og knyttet radarsaken til det store strategiske bildet. Russland understreker i dag veldig sterkt den kjernefysiske maktbalansen, på grunn av sin underlegenhet i konvensjonelle styrker, og mener at Vardø-radaren kan overvåke deres viktige atomstyrker i nord, sier Godzimirski. ABM-avtalen er en avtale mellom USA og Russland. Avtalen forbyr de to landene å utplassere radarer for tidlig varsling av rakettangrep som gir et landsdekkende rakettforsvar. Det er også forbudt å eksportere deler av et antirakettsystem til andre land. Hovedtanken bak avtalen er at et nasjonalt rakettforsvar vil utløse et nytt våpenkappløp der motparten søker våpen som kan trenge gjennom forsvaret.

Ydmykende - Vardø-radaren føyer seg inn i en rekke av eksempler på at amerikanerne gjør mer eller mindre som de vil i utviklingen av rakettforsvaret. De bryr seg lite om russiske bekymringer eller om ABM-avtalens ånd, sier den russiske forskeren Pavel Podvig til BT. Han arbeider ved senteret for rustningskontroll ved instituttet for fysikk og teknologi i Moskva. - Radaren blir ikke utplassert åpent som en varslingsradar og er dermed ikke et klart brudd på ABM-avtalen. Men Globus II kan uten tvil brukes som en varslingsradar og integreres i et rakettforsvar. Radaren kan også bli testet i en ABM-rolle når den kommer til Norge, for eksempel i forbindelse med rakettoppskytinger fra Andøya eller Svalbard. En slik test vil være et avtalebrudd, sier Pavel Podvig. Han legger til at Russland er blitt behandlet på en til dels ydmykende måte i radarsaken. - USA og Norge kunne i det minste offisielt informert Russland om utplaseringen, sier Podvig.

USA-Russland Det foreligger ingen offisiell russisk protest mot Vardø-radaren. Russlands ambassade i Oslo bad det norske forsvarsdepartementet forklare radarens tekniske spesifikasjoner og funksjoner etter at Bergens Tidende tok opp radarsaken. Det var også et møte på embedsmannsnivået mellom ambassaden og departementet. - Vi fikk svarene i slutten av mai og sendte dem til Moskva for analyse. Vi har ikke teknisk ekspertise til å kommentere svarene og jeg vil av hensyn til det gode forhold mellom våre to land ikke uttale meg om radaren, sier ambassadør Julij Kvitsinskij til BT.

Uheldig rolle Det russiske parlamentet (dumaen) har lenge utsatt ratifiseringen av Start 2-avtalen om nye reduksjoner i atomarsenalene, og kobler Start 2 til ABM-avtalens skjebne. - USA kan med å utplassere et rakettforsvar rive grunnlaget vekk under ABM-avtalen og oppnå en kjernefysisk overlegenhet. Start 2 begrenser nemlig sterkt våre muligheter til å bygge offensive våpen for å svare på en slik situasjon, sier Podvig. Han utelukker ikke at motstandere av Start-2 ratifisering vil gripe Vardø-radaren som argument. - Norge kan her komme til å spille en uheldig rolle i nedrustningsspørsmålet, sier Podvig.

fakta/vardø-radar * Den nye Vardø-radaren heter Have Stare og står i dag ved Vandenberg flybase i California. Radaren flyttes til Vardø i 1999 og får da det nye navnet Globus II. * Utplasseringen er et samarbeid mellom Norge og USA, representert ved henholdsvis Forsvarets etterretningstjeneste og Air Force Space Command. * Radaren vil inngå i et verdensdekkende romovervåkingsnett som drives av USAs militære romkommando.