– Denne utviklingen har rammet den frie pressen, og vi ser økt kontroll over media. Dessuten ser vi at korrupsjonen i næringslivet er et betydelig problem.

Men vi må ikke miste det store bilde av syne. Sammenliknet med for ti, tyve eller tretti år siden så går det bedre i Russland i dag, sier han.

– Det er ganske nylig kommet russiske anklager om at vi er i ferd med å ruste opp Svalbard militært?

– Mange av de retoriske utspill om Svalbard faller på sin egen urimelighet. Det må vi bare leve med.

– Frykter du ikke at olje— og gassressursene i nord kan bli kimen til konflikt?

– Nei, jeg ser det ikke slik. Vi må ha et generasjonsperspektiv på det vi foretar oss i forhold til olje- og gassressursene, og det er begge land innstilt på.

– Kan det tenkes at vi ser Russland som NATO-medlem?

– Nei, ikke så langt jeg kan se, sier Støre.

Utenriksministeren ser frem til å få besøk av sin russiske kollega, Sergej Lavrov, senere i denne måneden. Da er det god anledning til å ta opp flere hovedsaker som opptar både Norge og Russland. Støre nevner både den uløste delelinjen og innretningen av Barentssamarbeidet.

– Samtidig må vi utvikle evnen til å takle problemsaker som oppstår til daglig. Konflikten om fiskeeksporten til Russland for et år siden er bare ett eksempel. Fiskeriminister Helga Pedersen gjorde klokt i å ikke blåse den mer opp politisk, men å gi de faglige myndighetene en ledende rolle, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Les større intervju med utenriksministeren i Bergens Tidende onsdag.

HÅVARD BJELLAND