Norske Orion overvåkingsfly har avdekket at russiske ubåter igjen er aktive langs kysten. Flyene har sluppet lyttebøyer for å lokalisere ubåtene, noe som igjen forteller mannskapene i ubåtene at posisjonen deres er registrert.

Tilstedeværelsen har klare paralleller til hyppige besøk fra russiske bombefly, grensende til norsk luftrom, får Aftenposten bekreftet fra flere kilder i Forsvaret.

Ubåtregistreringer er gradert informasjon, håndtert av E-tjenesten og Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK) i Stavanger. Viljen til åpent å kommentere ubåtaktiviteten er derfor liten i Forsvaret, men statssekretær Espen Barth Eide i Forsvarsdepartementet bekrefter at flygingene har fått en parallell under vann.

— Det er riktig. Og den bakenforliggende årsaken er den samme. De viser både vilje og evne til å være en stormakt å regne med. Ubåtene er en russisk kommentar til dagens internasjonale temaer, som rakettskjoldet. Kommentaren er ikke rettet mot noe enkeltland, og ikke mot oss, men vi ligger vi nå der vi ligger, sier Barth Eide.