Russiske fartøy fisket 101.000 tonn torsk ulovlig i Barentshavet i fjor, ifølge Fiskeridirektoratets beregninger. Tyvfisket utgjør hele 20 prosent av det totale fisket.

Norske fangstinntekter på tre milliarder kroner står på spill og fiskerne er forbannet. De vil ha en tøffere linje mot Russland, selv om norske oljeinteresser settes på spill.

Dersom det ulovlige fisket ikke stoppes kan det føre til at myndighetene om få år må halvere torskekvoten for å hindre sammenbrudd i bestanden, frykter forskningsdirektør Ole Arve Midsund hos Havforskningsinstituttet.

Virkningen av det ulovlige overfisket er tydelig allerede i dag, mener Havforskningsinstituttet.

— Vi ser nå at bestanden av norskarktisk torsk - som har vært god de siste årene - viser tegn til at effekten av dette overfisket begynner å bli betydelig, sier Midsund.

Den samlede torskekvoten for Barentshavet er på 485.000 tonn, og blir delt mellom fiskere fra Norge og Russland, samt en mindre andel til fiskere fra andre land.

En ekstra fangst på 101.000 tonn utgjør dermed et betydelig innhogg i bestanden, så betydelig at Fiskebåtredernes forbund har bedt fiskeriminister Helga Pedersen dra til Moskva og bli der til hun har presset russerne til å sette en stopper for det ulovlige fisket.

For norske fiskere utgjør torskefisket i dag en inntekt på cirka tre milliarder kroner i året, og utredningsleder Jan Ivar Maråk i Fiskebåtredernes forbund sier en halvering av fisket vil være «dramatisk».

Forbundet anslår at norske fiskere går glipp av inntekter på 700 millioner kroner i året på grunn av tyvfisket.

Et ran, mener fiskebåtredene, og anbefaler en tøffere linje mot Russland.

«Verken hensynet til vårt forhold til Russland, statusen til fiskevernsonen rundt Svalbard, eller norske oljeinteresser, fratar oss ansvaret for å gjøre det som står i vår makt for å stoppe det russiske overfisket i Barentshavet», heter det i et brev fra forbundet til Utenriksdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.