– Jeg kan bekrefte at det er fire kystvaktfartøyer i området, sa oberstløytnant John Espen Lien, pressesjef i Landsdelskommando Nord-Norge, til NTB ved 20-tiden mandag.

De tre skipene som bistår «Tromsø» er etter det NTB erfarer «Andenes»,”Malene Østervold” og «Svalbard».

Lien avviser informasjon fra russiske medier om at Kystvakten har skutt på den russiske tråleren, og han vil ikke kommentere hva som skal skje før det blir skutt fra norsk side.

– Våre intensjoner vil vi ikke gå i detalj om, sier Lien.

Han har heller ingen kommentar til meldingene fra det russiske nyhetsbyrået ITAR-TASS som går ut på at den russiske Nordflåtens stab er klare til å sende fly og fartøyer til området i Barentshavet der skipene befinner seg.

Inspeksjon

Under en inspeksjon av den russiske tråleren lørdag avdekket Kystvakten grove brudd på fiskeribestemmelsene. Innretninger som var montert på trålen, gjør at fartøyet fanger fisk som er under minstemålet.

– Det er snakk om flere brudd som hver for seg kvalifiserer til oppbringing. Det skal en del til før vi går til dette skrittet, sier Lien.

Det var i Hopen, helt øst i vernesonen, at fartøyet ble oppbrakt og anmodet om å rette kursen mot Norge, eskortert av KV «Tromsø».

– Det gikk helt greit inntil søndag formiddag, da skipet plutselig motsatte seg ordrene og satte kursen østover, sier Lien.

UD i møte

Det norske Utenriksdepartementet satt i møte med representanter for den russiske ambassaden i Oslo mandag ettermiddag for å diskutere saken. Begge parter er interessert i å løse konflikten via diplomatiske kanaler.

– Vi må snakke, ikke rope og skrike, sier førstesekretær og fungerende presseattaché Alexey Shadiskiy ved den russiske ambassaden til NTB mandag kveld.

Han mener de to landene har opplevd problematiske situasjoner innen fisket tidligere, og at de også da har greid å løse dem på diplomatisk vis. Han bekrefter for øvrig at saken har fått stor oppmerksomhet i russiske medier.

– Jeg har fått en mengde telefoner fra russiske journalister, som blant annet spør om det har vært skyting, men dette har vi fått avkreftet hos norske myndigheter, sier Shadiskiy.

Orkan

Den russiske tråleren «Elektron» lå ved 20-tiden mandag i internasjonalt farvann, 200 til 300 nautiske mil utenfor russisk territorialgrense. Det blåste storm i området, og det var meldt orkan.

– De to norske kystvaktinspektørene har det etter forholdene bra. Vi har ingen indikasjon på at de blir dårlig behandlet, og vi har kontakt med dem, sier oberstløytnant John Espen Lien til NTB.

Kapteinen på den russiske tråleren «Elektron» meldte mandag kveld ifølge russiske medier at den norske Kystvakten var i ferd med å borde skipet, men norske myndigheter avviste påstandene.

– Nei, det stemmer overhodet ikke, sa Lien.

Følger etter

Kystvakten kan følge «Elektron» inn i russisk fiskerisone eller økonomisk sone. Det er når de når 12 nautiske mil, det vil si det russiske sjøterritoriet, at Kystvakten ikke lenger kan håndheve norske rettigheter.

– Det samme skjedde for en god del år siden. Da ble islandske inspektører tatt med på en engelsk tråler, sier jusprofessor og ekspert på folkerettslige spørsmål, Carl August Fleischer til NTB.

Fiskefartøyet har ifølge Kystvakten tidligere fått inndratt lisensen for fiske i Norges økonomiske sone.

Kystvakten opplyser at de i 2004 gjennomførte 1.653 inspeksjoner av fartøy. 21 av disse ble brakt opp. Hittil i år er det gjennomført 1.525 inspeksjoner, og 16 av fartøyene er brakt opp. Som regel resulterer disse oppbringingene i bøter og inndragning av fangst.