Under en rutineinspeksjon av fartøyet ble det avdekket at det hadde overtrådt reglene som gjelder for utenlandske fartøyer som fisker i sonen. «Opon» hadde unnlatt å møte i kontrollpunkt ved avslutning av fiske, og mannskapet ble informert om at tråleren ville bli oppbrakt til Tromsø, heter det i en pressemelding fra Kystvakten.

Saken er overlatt til politiet i Tromsø for videre etterforskning.