Ifølge Fiskeridirektoratets anslag for 2005 er førstehåndsverdien på denne fisken over 2 milliarder kroner. Både i fiskeri— og miljøorganisasjonene i Norge er det stor irritasjon over at dette svartfisket får fortsette, år etter år. Norske fiskere mister kvoter tilsvarende en milliard kroner hvert år som følge av det ulovlige fisket som pågår.

En trussel

– Dette er ikke bare en trussel mot fisken i Barentshavet, men også mot dem som høster av havet på lovlig vis, mener Greenpeace.

Miljøorganisasjonen mener at regjeringen må styrke etterforskningsarbeidet betydelig, og legge stort press på EU for å sikre at stjålet fisk ikke kan landes og omsettes lovlig innenfor unionen.

Basert på beregnet kvantum sammenholdt med dokumentert kvantum, anslår Fiskeridirektoratet det russiske fisket i 2005 til 315.000 tonn torsk og 87.600 tonn hyse rund vekt.

Anslaget er trolig forsiktig. Analysen fra Fiskeridirektoratet forutsetter at omlastings- og transportaktiviteten er den samme som for foregående år. I analysen er det heller ikke tatt tilstrekkelig hensyn til at det transporteres filet.

Maktesløshet

Administrerende direktør i Fiskebåtredernes Forbund, Audun Maråk, er lite tilfreds med utviklingen. Han er mektig lei av at norske myndigheter ikke synes å ha noen innvirkning på det russiske overfisket, og at de i virkeligheten er maktesløse. Han vil ha en tøffere linje fra norske myndigheters side.

– Fiskeriminister Helga Pedersen snakker om at det skal være «lys i husan» langs kysten. Å komme det russiske piratfisket til livs er i dag det viktigste virkemidlet for å sikre lys i husene Pedersen snakker om, mener Maråk.

– Det som foregår er historiens største ran mot norske fiskere, og det nekter vi å godta, sier Maråk.

Han krever at fiskeriministeren setter seg på første fly til Moskva og blir der til hun har fått i havn tiltak som får slutt på denne piratvirksomheten.

Høyt prioritert

Fiskeriminister Helga Pedersen (Ap) er enig i at ulovlig fiske er et ran av felles verdier. Hun sier til NRK at dette problemet er høyt prioritert av den norske regjeringen.

– Jeg har allerede vært i Moskva og tatt opp dette med den russiske fiskeriministeren og understreket alvoret i situasjonen, både for norske og russiske lovlydige fiskere, sier hun.

Pedersen har også hatt møter med fiskerinæringen i Murmansk og tatt det opp med EUs fiskerikommissær og den spanske og portugisiske fiskeriministeren.

– Vi er blitt enige med russiske myndigheter om en rekke konkrete tiltak som ikke blir etterfulgt godt nok fra russisk side. Det har vi tatt opp med russerne og det kommer vi til å fortsette med å ta opp. Svart fiske representerer et ran av felles verdier, sier Pedersen