Open Skies-avtalen ble undertegnet av 25 nasjoner i Helsingfors i 1992. Men Russland og Hviterussland har ennå ikke ratifisert avtalen, derfor har den ikke trådt i kraft.

I påvente av at avtalen blir ratifisert, gjennomføres det bilateralt samarbeid mellom de ulike nasjonene som har signert avtalen – også mellom Norge og Russland.

Russiske militære fly har fløyet over norsk territorium to ganger før, i 1998 og 1999.

Formålet med avtalen er å kunne overvåke militær aktivitet fra luften med spesialutstyrte fly. Avtalen er også et tiltak for økt åpenhet og innsyn, og gjør det lettere å overvåke gjennomføringen av eksisterende og framtidige avtaler om rustningskontroll.

Det russiske Open Skies-flyet – en Antonov 30 – kommer til Gardermoen flystasjon med 21 personer mandag 2. april. I løpet av en uke vil det fly inntil 1.700 km over norsk territorium for å ta bilder fra luften. Flyet er utstyrt med spesielle kameraer, som er godkjent på forhånd, og det blir ingen restriksjoner på hvor det er tillatt å fly.

13 norske eskorteoffiserer, under ledelse av oberstløytnant Morten Lund, vil følge russerne under oppholdet deres i Norge. I tillegg vil observatører fra Tyskland og Latvia følge flygingen.

NTB