Fartøyet henvendte seg til Forsvarskommando Nord-Norge (FKN) v/Sjøoperasjonssenteret litt før kl. 14.00 og meldte om maskinproblemer.

«Kaliningrad» var da i en posisjon 12 nautiske mil nord av Andenes. Været i området var nordlig kuling og bølgehøyde på ca. tre meter.

Forsvarskommando Nord-Norge opplyser at kystvaktfartøyet «Nordvakt» umiddelbart ble sendt til assistanse. KV «Andenes» ble også dirigert mot området og har bistått med personell om bord på Kaliningrad for å få skipet inn i roligere farvann.

De tre fartøyene seilte sammen til Harstad, dit de kom ved 5-tiden mandag morgen. Sjøfartsdirektoratet vil avgjøre når skipet igjen er seilingsdyktig.

Kaliningrad er 155 m langt, dyptgående på 7,7 meter og har et deplasement på 21-22 000 tonn. Fartøyet ble bygd i år 2000.

Forsvarskommando Nord-Norge sier i en pressemelding at det var positivt at «Kaliningrad» tok direkte kontakt med FKN for å melde om problemene.

— Det er likevel klart at det er rom for forbedringer når det gjelder seilingsregler og rutiner for trafikken langs kysten, heter det i meldingen fra FKN.

NTB