Aasheim var hele mandagen i kontakt med russiske myndigheter og den russiske Kystvakta om hvordan man skal løse problemene som oppsto da tråleren stakk av fra KV «Tromsø» i helgen.

– Russerne begrunner sin tilbakeholdenhet med det dårlige været, og min vurdering er at myndighetene helst ser at fartøyet kommer tett inn til 12 milsgrensen slik at russerne kan arrestere den selv, sier Aasheim.

Fiskeriforhandlingene

Ved 23-tiden mandag kveld lokal tid var generalkonsulen fortsatt på sitt kontor. Han fulgte samtidig sendingene på lokal-TV i Murmansk, der det ble hevdet at norske kystvaktskip alltid arresterer russiske fiskefartøyer like før viktige forhandlinger mellom de to land.

– Dette er en påstand som faller på sin egen urimelighet, men det faktum at den norsk-russiske fiskerikommisjonen skal møtes i Kaliningrad i neste uke, viser hvor vanskelig denne saken er, sier Aasheim.

Han sier russiske myndigheter ser alvorlig på det forhold at to uniformerte nordmenn nærmest er tatt som gisler, men viser samtidig til at det er klare interessemotsetninger på andre områder innenfor den felles fiskeriforvaltning.

Været avgjør

Aasheim sier været nå er så dårlig i området at han tror Kystvakta vurderer det som uansvarlig å hente de to nordmennene tilbake fra tråleren. Hva som for øvrig vil skje ute på feltet sent mandag kveld, tror han også vil bli påvirket av det ekstremt dårlige været.

Generalkonsulen er av den oppfatning at skipperen om bord ikke er lett å ha med å gjøre. På spørsmål bekrefter dessuten generalkonsulen at han selv ikke har hatt kontakt med rederiet fartøyet eies av.

– Det er mange aktører på russisk side i en sak som denne, men samtidig er også russerne klar over at den aktuelle tråleren har et langt synderegister fra før samtidig som den igjen har forbrutt seg grovt.