En av landets fremste forskere på ruspolitikk, Ragnar Hauge, mener myndighetenes politikk har vært feilslått.

— Man har satset for mye på skremselspropaganda og på straffeforfølgelse. Ingen av disse løser rusproblemet. Å skremme folk fra rus ser ut til å ha liten effekt, og fengsel hjelper ikke en sliten narkoman, sier Hauge til Aftenposten.

— Mange politikere har ønsket å gjøre noe med rusmisbruket og hatt gode intensjoner, men de har ikke klart dette. Delvis fordi man har tatt feil grep, og delvis fordi man ikke har klart å legge nok penger til, sier Hauge.

Landsforeningen mot stoffmisbruk anslår at en gjennomsnittlig rusmisbruker koster staten omtrent 20 millioner kroner, takket være gjentatte opphold i fengsel og forsøk på avvenning.

— Politikerne kunne heller brukt disse midlene til øremerkede tiltak for rusmisbrukere, og spart masse penger, sier generalsekretær Jan Erik Thorsen.