99 ansatte mistet en eller flere autorisasjoner i helsevesenet i fjor, en økning fra 63 i 2008. Det viser tall som Statens Helsetilsyn har publisert i dag.

Noen helseansatte mistet flere lisenser, slik at det totalt ble trukket tilbake 108 autorisasjoner.

Totalt ble det gitt 235 reaksjoner, en økning på 80 fra året før. Antall reaksjoner har økt jevnt og trutt siden 2002, det første året i statistikken som Helsetilsynet har publisert.

I hovedsak er det bruk av rusmidler som fører til at helseansatte mister jobben. Økningen i tilbakekall av autorisasjon skyldes i all hovedsak en sterk økning i saker som gjelder bruk av rusmidler. Det har også vært en økning i antall advarsler vi har gitt, fra 70 i 2008 til 89 i 2009.

Elleve personer mistet jobben som følge av seksuell utnytting av pasienter i 2009.

    Sykepl. Hjelpepl. Lege Andre Sum
Rusmiddelbruk 38 (15) 11 (7) 10 (10) 7 (5) 66 (37)
Sykdom (0) (0) 2 (1) 1 (0) 3 (1)
Seksuell utnytting av pasient 1 (1) 3 (0) 4 (1) 3 (2) 11 (4)
Atferd 3 (2) 3 (3) 3 (0) 5 (3) 14 (8)
Uforsvarlighet 0 (1) 1 (0) 3 (2) 1 (0) 5 (3)
Ikke innrettet seg etter advarsel 0 (0) 1 (0) 4 (3) 0 (0) 5 (3)
Mistet i utlandet 2 (2) (0) 2 (2) 0 (2) 4 (6)
Annet     0 (1) (0) 0 (1)
Sum 44 (21) 19 (10) 28 (20) 17 (12) 108 (63)