Stillingen er en åremålsstilling som gjelder for seks år. Den nye sjøfartsdirektøren er 51 år gammel. Teisrud er i dag direktør for Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet.

Han har tidligere vært sjøfartsinspektør og avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet. Teisrud har ellers arbeidet som skipsfører i utenriksfart, som assurandør og rederiinspektør. Den nye sjøfartsdirektøren har også vært medlem av Sleipner-kommisjonen.

NTB